Uhlíková stopa

CO2 bilance společnosti Sathea za rok 2018

Za sledované období délky 1 roku společnost SATHEA VISION s.r.o. vyprodukovala svou činností 34,6 tun CO2. K tomu nejvíce přispělo spalování pohonných hmot ve vozidlech firmy, emise vzniklé při výrobě elektrické energie, která byla spotřebována, a emise vzniklé při výrobě produktů, které si společnost v daném období pořídila. Poslední složku tvoří emise vzniklé z dalšího nakládání s vyprodukovaným odpadem.

Za stejné období ušetřily lampy veřejného osvětlení, které společnost vyrábí, 98,4 tuny CO2. Úsporné osvětlení nahrazuje staré lampy s velkou spotřebou elektrické energie. Uspořené emise CO2 odpovídají množství elektrické energie, která je díky novým svítidlům ušetřena.

Množství emisí CO2 ušetřených díky úspornějšímu osvětlení je téměř trojnásobek emisí způsobených činností společnosti.

Níže je ke stažení Zpráva o CO2 bilanci společnosti Sathea za rok 2018. Analýza dělí zdroje emisí do třech oblastí podle Greenhouse Gas Protocol. První oblast jsou emise přímo vyprodukované společností. Druhá oblast jsou nepřímé emise vzniklé při výrobě elektřiny, kterou společnost spotřebovává. Poslední kategorie zahrnuje zbylé nepřímé emise, které pocházejí například z výroby produktů, které společnost používá.

Oblasti

Stáhnout   CO2 bilance - leták

Stáhnout   CO2 bilance - Zpráva