Pasport veřejného osvětlení slouží ke zmapování stávajícího stavu sítě veřejného osvětlení ve Vaší obci. Za pomoci jeho výstupů lze vybrat lokality, které jsou na tom nejhůře, a které Vám způsobují největší těžkosti, ať už se jedná o stížnosti občanů, krádeže nebo nákladný servis.

Světelně-technický projekt je pro Vás odrazovým můstkem ve chvíli, kdy se rozhodnete některou z problematických lokalit revitalizovat. Díky pasportu VO už máte k dispozici řadu důležitých dat, která se dají dále využít při tvorbě projektu. Projekt je rychlou, levnou a efektivní možností, jak nasimulovat stav po rekonstrukci a zhodnotit, zda jsou navržená řešení vhodná a splňují normy a v jakém měřítku bude budoucí rekonstrukce přínosem.

https://sathea.cz/uploads/projekty_STP-obr%C3%A1zky-2mal%C3%A9.jpg

Projekt vaši lokalitu zařadí do jedné z následujících kategorií:

1. Infrastruktura není vybudovaná a ulice není osvětlena:

  • návrh nové infrastruktury včetně svítidel
  • podkladový dokument pro stavební projektovou dokumentaci

https://sathea.cz/uploads/projekty_STP-obr%C3%A1zky-3nale.jpg

2. Infrastruktura překročila svoji životnost a je nutné provést kompletní rekonstrukci:

  • návrh nové infrastruktury včetně svítidel
  • podkladový dokument pro stavební projektovou dokumentaci

https://sathea.cz/uploads/projekty_STP-obr%C3%A1zky-4male.jpg

3. Infrastruktura je použitelná, ale stávající soustava nesplňuje normy a je neefektivní:

  • úprava stávající soustavy
  • doplnění stožárů pro splnění normy

https://sathea.cz/uploads/projekty_STP-obr%C3%A1zky-5male.jpg

4. Infrastruktura je v pořádku, ale kvalita osvětlení je nízká:

  • návrh osvětlovací soustavy

https://sathea.cz/uploads/projekty_STP-obr%C3%A1zky-6male.jpg

Rekonstrukce soustavy VO nemusí nutně znamenat vysoké náklady - projekt není jednostrannou záležitostí zpracovatele, při jeho zpracovávání by měly být především zohledněny požadavky zákazníka na základě osobních zkušeností a názorů občanů z dané lokality. Pravým smyslem projektu je nalézt hranici, kdy je osvětlovací soustava stále vysoce kvalitní a současně nákladově nejpříznivější.

Světelně-technický projekt je základním prvkem každé rekonstrukce nebo výstavby. Než vynaložíte jakékoli finanční prostředky, budete vědět, jak bude daná soustava svítit a zda bude skutečně efektivní.