Beseda na půdě ČVUT na téma LED veřejné osvětlení

Publikoval(a) Filip Vaněk v Novinky 30.12 2015

Ve středu 18. litopadu 2015 zavítali dva zakládající členové naší společnosti - Jan Horák a Filip Vaněk, na půdu FSv, aby se zde spolu se zakladatelem společnosti STAVSI, panem Siedkem, zúčastnili besedy s titulem Škola x realita: Start up! pořádané místním studenstkým klubem ŠTUK, která měla návštěvníkům především přiblížit pestrou škálu strastí i radostí zakládání a budování nového podniku. 

Beseda se nesla v odlehčeném duchu - za podpory moderátorek (z řad studentského klubu) se rozvinula živá diskuse mezi publikem a hosty, která návštěvníkům nabídla nejen zajímavé informace o historii obou firem a studijních zkušenostech jejich členů zúročených v pracovním uplatnění, ale i cenné rady z prostředí mladého podniku ve vývoji a businessu obecně. 

Níže si můžete prohlédnout několik fotografií ze samotné akce, zdrojem je Studentský klub FSv ČVUT ŠTUK, kterému bychom chtěli za tuto akci poděkovat - http://stuk.fsv.cvut.cz/ .