Připravíme pro vás kompletní dokumentaci k žádostem o dotace

V České republice je každoročně vypsáno několik dotačních titulů zaměřených na obnovu veřejného osvětlení a infrastruktury s ním spojené - vedení, stožáry, výložníky, kabeláž, apod.

S dalšími dotazy a pro bližší informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší emailové adresy nebo kontaktního formuláře.


https://sathea.cz/uploads/dotace_chlumec.jpg
https://sathea.cz/uploads/dotace_zavady.jpg

Energetický audit

Energetický audit je nedílnou součástí každé žádosti o poskytnutí dotací. Jedná se o podrobnou finanční a energetickou analýzu území (ulice, část obce či města), která je určená k rekontrukci. V energetickém auditu je zohledněn stav sítě veřejného osvětlení, současné náklady na její provoz a dále je navrženo a zhodnoceno několik variant řešení.

Na základě energetického auditu je dále zpracován projekt na obnovu požadovaného místa.https://sathea.cz/uploads/efekt.jpg
https://sathea.cz/uploads/podpora.jpg

Efekt: Dotace od MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně vypisuje dotační titul EFEKT. Tento dotační titul je zaměřen především na energetickou úsporu a snížení emisní zátěže životního prostředí. Obnova veřejného osvětlení je financována v maximální výši 50 % z celkové částky a 2 miliony Kč. Tento dotační titul je vhodný především pro obce s vysokým počtem zastaralých svítidel s vysokým příkonem. Financovatelnou položkou není úzce související infrastruktura - stožáry, výložníky, kabeláž, elektroinstalace, apod.

Fond obnovy venkova: pomoc ze strany kraje

Fond obnovy venkova je dotační titul vypisovaný jednotlivými kraji. Povětšinou je zaměřen na malé obce s maximálním počtem obyvatel v řádu několika tisíc. Procento podpory a maximální výše finančních prostředků, stejně jako podmínky pro získání dotace, se v různých krajích liší. Obnova veřejného osvětlení v tomto případě bývá financována včetně přilehlé infrastruktury (elektroinstalace, stožáry, výložníky, apod.), jednou z podmínek bývá i umístění vedení do země.