Provádíme pasportizaci veřejného osvětlení automatizovaným měřícím vozem

Výhody našeho pasportu:

 • naše robotické měření je přesné a levnější než měření ruční;
 • v našem pasportu vidíte, jak světla v noci svítí;
 • stavební úřady, SÚS, SFDI a další instituce systém našich pasportů dobře znají a využívají;
 • pasport odpovídá požadavkům normy ČSN EN 13 201;
 • přímá konverze do dotačních titulů MPO, SFROM a dalších;
 • více než 90 referenčních obcí všech velikostí využívá naší pasportizaci.


Cena pasportizace:

Pasportizace jednoho světelného místa včetně hlášení závad, zprávy a všech částí:     

175 Kč bez DPH za světelné místo.
                                               

Obec se 100 svítidly tedy zaplatí za kompletní pasport 17 500 Kč bez DPH. Cena může být vyšší pouze v případě složité dopravy měřícího vozidla, nebo velmi malého množství svítidel.

https://sathea.cz/uploads/Pasport_generel_1_1.png
https://sathea.cz/uploads/pasport_generel21.jpg

Pasport VO se skládá z těchto dílčích částí:

 • GPS zaměření svítidel;
 • identifikace svítidel, jejich parametrů a stáří;
 • úroveň znečištění optických částí svítidel;
 • podélná rovnoměrnosti osvětlení dle ČSN/EN 13 201;
 • kontrola a evidence rozvoden VO;
 • zakreslení spínaných oblastí;
 • mapové zobrazení osvětlenosti heatmapou.

Technologie měřicího vozidla

Za naším měřicím zařízením stojí jednoduchost myšlenky využití všech informací samotného světla z pouličního osvětlení a snaha o komplexní zhodnocení soustavy VO přímo během automatizovaného měření. Spojením těchto myšlenek jsme vytvořili automatického měřícího robota, který pomocí senzorů zaznamenává skutečné projevy soustavy VO na vozovce a zárověň umožňuje obsluze zadávat všechny informace přímo do databázového systému.

Automatické generování dokumentů

Díky modernímu pasportu VO a naší komplexní databázi jsme schopni automaticky, za zlomek obvyklého času, vyhotovit přesnou dokumentaci pro Vaši žádost o dotace na rekonstrukci VO. Tuto dokumentaci můžete použít při žádostech o dotační tituly z Evropské unie nebo Krajských fondů. S výběrem titulu vhodného pro Vaši situaci Vám rádi pomůžeme.

Rozvoj soustavy

Na základě pasportu VO můžete přesně posoudit, které části soustavy veřejného osvětlení je potřeba zrekonstruovat a které části jsou v pořádku. Dokumentaci můžete využít pro spolupráci v zastupitelstvu nebo radě a pro komunikaci s občany.

https://sathea.cz/uploads/pasport_generel4.jpg
https://sathea.cz/uploads/dash%20792x528.jpg

Systém pro správu veřejného osvětlení

V rámci pasportu VO Vám také nabízíme Systém pro správu VO - nástroj, díky němuž budou obyvatelné schopni snadno a ve velmi krátké době nahlásit jakoukoli závadu v síti VO. Vy budete mít díky tomuto systému vše bezpečně pod kontrolou, jeho ovládání je snadné a není zapotřebí pořizovat další programy a aplikace - všechna data jsou plně přístupna z Vašeho prohlížeče. Systém hlášení závad mohou dále využívat i bezpečnostní složky obce (hasiči, policisté, apod.). 

Tento Systém hlášení závad si můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko níže:

jméno: ukazka

heslo: ukazka