PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Naše pasporty se odlišují vysokou mírou automatizace a přesahem do praxe - při pasportizaci využíváme měřící vozidlo a čerpáme z rozsáhlých znalostí z oblasti veřejného osvětlení. Pomůžeme s interpretací nasbíraných dat a poradíme s postupem při obnově soustavy veřejného osvětlení. Výstupní dokument lze použít jako podklad pro žádost o dotaci na obnovu soustavy VO. Geodata lze dodat ve velkém množství různých formátů, je tedy zajištěna plná kompatibilita se všemi GIS. Pasport veřejného osvětlení zpracováváme ve třech variantách - Heatmapy VO, Pasport VO v základním rozsahu a Pasport VO v rozšířeném rozsahu.

https://sathea.cz/uploads/pasport/cernovice_generel%20560x350.jpg
https://sathea.cz/uploads/pasport/pasport%20400x440.jpg

HEATMAPY VO

Iniciální sběr dat je prováděn automatizovaně měřícím vozidlem. Výstupem je tzv. ‚heatmapa‘, tedy grafické zobrazení rovnoměrnosti osvětlení na komunikaci. Heatmapy jsou cenným nástrojem pro vyhodnocení skutečné kvality osvětlení v obci - kde se svítí málo a kde naopak příliš.

PASPORT VO V ZÁKLADNÍM ROZSAHU

V této konfiguraci obsahuje pasport navíc data o světelných místech a rozvaděčích. Pro každé svítidlo je zaznamenána jeho poloha, název a výrobce, výkon, typ zdroje či přehled aktuálních závad. K tomu jsou doplněné informace o výšce a typu stožáru. U rozvaděčů jsou navíc k základnímu přehledu i informace o jednotlivých spínaných oblastech.

PASPORT VO V ROZŠÍŘENÉM ROZSAHU

Kromě výše zmíněného je v této konfiguraci zpracováván generel komunikací, tedy zatřídění obecních komunikací do světelných tříd dle normy ČSN CEN/TR 13201-1. Součástí je i tištěná zpráva, kde jsou veškerá data přehledně interpretována. Náš odborník Vám také přiblíží, ve kterých oblastech soustavy je nutné řešit rekonstrukci a jak při plánování postupovat.

SYSTÉM PRO SPRÁVU VO - DASHBOARD SATHEA

Systém pro správu VO je pokročilým online nástrojem pro administraci veřejného osvětlení, který je součástí každého zpracovaného pasportu. Pro práci s daty není nutná instalace žádného programu, systém je dostupný ze všech běžně používaných internetových prohlížečů.

V Dashboardu lze provádět správu závad a oprav, zobrazit světelné body, rozvaděče, heatmapy nebo generel komunikací a prohlédnout si celkové statistiky. V soustavách se svítidly se vzdáleným řízením je Dashboard využíván koncovým uživatelem k řízení a sledování aktuálních dat o svítidlech VO.

https://sathea.cz/uploads/pasport/cernovice%20560x310.jpg

KALKULAČKA CENY PASPORTU

Jednoduchý nástroj pro výpočet ceny pasportu ve Vámi zvolené konfiguraci.

Kontaktujte nás!

Máte-li zájem o vypracování cenové nabídky pro Vaši obec, obraťte se na Ing. Ondřeje Gazdu

https://sathea.cz/uploads/kontakty_Ondra_male.jpg

Ing. Ondřej Gazda
Vedoucí pasportizace, světelný technik

+420 605 964 786
ondrej.gazda@sathea.cz

Jak automatizovaná pasportizace probíhá

Návod na používání dashboardu