Rozvaděče v rámci sítě vo

Při rekonstrukcích sítě veřejného osvětlení by se nemělo zapomínat i na rozvaděče, ať už se jedná o renovaci skříně staré či instalaci skříně nové. Při pasportu veřejného osvětlení jsou všechny rozvaděče veřejného osvětlení v obci nebo městě podrobeny důkladné kontrole ze strany našeho odborného personálu. Na základě získaných informací lze dále posoudit, zda je nutné konkrétní rozvaděč rekonstruovat či nikoli; pokud ano, poskytujeme v této oblasti kompletní nabídku služeb.

https://sathea.cz/uploads/rozvadeceavedeni_radonice.jpg
https://sathea.cz/uploads/rozvadeceavedeni_porovnani.jpg

Spravíme i nespravitelné

Během zpracovávání pasportů veřejného osvětlení se velmi často setkáváme s rozvaděči veřejného osvětlení, které, více či méně, nevyhovují požadavkům norem, ať už se jedná o chybějící značení či štítek rozvaděče. Občas narazíme i na rozvaděče velmi zanedbané a svým stavem životu nebezpečné nejen osobám, které jsou pověřeny s rozvaděči přímo manipulovat. Na předešlých fotografiích si můžete prohlédnout rozvaděč před opravou a po ní.