Sběr dat

Pro kvalitní správu veřejného osvětlení Vám můžeme nabídnout měření robotickým vozidlem, které umožňuje digitální sběr dat o soustavě. Data lze využít pro tyto účely:

  • Zmapování stávajícího stavu VO ve spravované obci.
  • Data o osvětlenosti zobrazené formou heatmap nebo pomocí analytického programu.
  • Porovnávací měření před a po rekonstrukci.
  • Nahrání map do infomačního systému.
  • Systém hlášení závad.

https://sathea.cz/uploads/prospravce_auto.jpg
https://sathea.cz/uploads/dash%20792x528.jpg

Systém pro správu veřejného osvětlení

Výhodami námi poskytovaného systému je především jednoduchost a možnost sběru dat přímo od obyvatel obce či města. Náš systém není zapotřebí instalovat - spravovat jej lze pohodlně přímo z internetového prohlížeče. Veřejné osvětlení má největší vliv právě na obyvatele obcí a měst - ti také jako první registrují poruchy na svítidlech a přilehlé infrastruktuře, a též dokáží velmi dobře citově posoudit, zda je osvětlení v daném místě dostačující, či nikoli. Prostřednictvím Systému hlášení závad (doplněk Systému pro správu VO) mohou obyvatelé snadno zasílat podněty přímo správci veřejného osvětlení.

VYZKOUŠET SYSTÉM PRO SPRÁVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

jméno: ukazka
heslo: ukazka