Naše měřicí vozidlo veřejného osvětlení přechází na přesnější systém GPS RTK

Publikoval(a) Jan Horák v Novinky 30.7 2019

Téměř každý dnes umí zacházet se systémem GPS především díky rozvojí chytrých telefonů. Přesnost GPS je omezena celou řadou jevů od odrazů od atmosféry, až po stínění budovami v městské zástavbě. Je však několik metod jak zpřesnit polohu měřeného bodu. Nejčastěji se využívá soustavy pozemních stanic, které sledují rušivé jevy a posílají korekce do našeho zařízení. Tyto korekce se započítají do námi určené polohy, čímž dojde k výraznému zpřesnění až na řád jednotek centimetrů. Pro úspěšné použití v realném čase je nutné používat GPS zařízení, které zvládne tyto korekce přijmout a zahrnout je do výpočtu polohy.